لوازم وینگل | لوازم ون | لوازم کاپرا | لوازم وانت کاپرا | لوازم وانت وینگل | لوازم میتسوبیشی

سنسور میل سوپاپ وینگل

سنسور میل سوپاپ وینگل

سنسور میل سوپاپ وینگل در قسمت انتهای میل سوپاپ و در مقابل یک زائده دایره ای شکل...